Eindejaarsbulletin 2020

BESTE SANTANALEDEN, We sluiten het verenigingsjaar zoals gebruikelijk af met een eindejaar bulletin waarin we terugkijken op de belangrijkste en bijzonderste momenten van het aflopende jaar. Het is een korter bulletin dan afgelopen jaren. Er is simpelweg minder te melden door de Coronacrisis. Verder stippen we alvast een aantal zaken aan die in 2021 belangrijk zijn. Voor een uitgebreidere terugblik op 2020 verwijzen we naar het jaarverslag dat eind maart – begin april verschijnt, voorafgaande de algemene ledenvergadering die we in de loop van april hopen te houden. Lees verder…

Read More