Clubtenue jeugd

De Jeugdcommissie van HTC Santana heeft in 2017 voor alle jeugdleden tennisshirts aangeschaft. Deze krijgen de jeugdleden in bruikleen om tijdens wedstrijden (World Tour en competitie) te dragen. Er zijn wel wat voorwaarden aan verbonden.

Verplichtingen: Het lid verplicht zich de sportkleding tijdens de World Tour en competitie te dragen. Het lid is verplicht het tennisshirt in goede staat te houden. Eventuele tussentijdse mankementen aan het tennis shirt herstelt het lid zelf. Het is niet toegestaan de sportkleding en de sporttas te merken.

Verandering van maat: Als het tennisshirt te klein wordt en een grotere maat nodig is dan kan contact worden opgenomen met de jeugdcommissie. In dit geval kan het shirt worden geruild voor een grotere maat.

Schade: Schade door verlies of beschadiging van het shirt moet door het lid direct aan de jeugdcommissie gemeld te worden. De kosten voor vervanging bij verlies en/of beschadiging van het in bruikleen verstrekte tennis shirt bedraagt € 25,00.

Teruggave shirt: Het lid is bij beëindiging van het lidmaatschap of wanneer hij/zij niet meer deelneemt aan de World Tour of competitie verplicht het tennis shirt aan de vereniging terug te geven. Het tennis shirt kan ingeleverd worden bij de jeugdcommissie (Karian Schroen, Meerkoet 68).

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 228 562 346

Address

Anjerstraat 18A
1616 XG Hoogkarspel

KVK-nummer

40624037