Training

Wil jij je opgeven voor jeugdtraining? Leuk! Dan kun je contact opnemen met Bas van Rijnsoever. Zijn contact gegevens vind je hieronder bij de trainers.

Uitleg training
Vanwege de redelijk grote verscheidenheid aan trainingen is het onmogelijk om een bepaald bedrag hier te vermelden. Dat kan slechts tot misverstanden leiden, wat niemand wil. Vandaar een uitleg over de werkwijze.

Om de meest actuele bedragen op te vragen is het dus beter om degene, die de administratie bij houdt van de jeugdtrainingen, te benaderen. Zij is namelijk op de hoogte van de meest actuele afspraken die met het Dagelijks Bestuur gemaakt zijn.

Administratie wordt op dit moment gevoerd door:
Berlinda Lochtenberg
Anjerstraat 9
1616 XE
Hoogkarspel
0228-561101

Beknopte uitleg verschillen in trainingkosten
De factoren die van belang zijn voor de bepaling van het uiteindelijke trainingbedrag zijn:

* Frequentie:
o 1 keer trainen
o 2 keer trainen

* Locatie:
o Buiten op het park van Santana ( Zomer en Winter)
o Stebohal Venhuizen (Alleen Winter)
o De Sluis Hoogkarspel (Alleen Winter)

* Aantal weken:
o Zomertraining 22 weken Maart t/m Oktober
o Wintertraining 16 weken November t/m Februari

De trainingskosten worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Die kosten worden, middels subsidie vanuit de vereniging, relatief laag gehouden zodat zoveel als mogelijk jeugdleden hieraan mee kunnen doen.

Inning gelden:
* Contributie:
o gebeurt door de Penningmeester van Santana via automatische inning.

* Trainingsgeld:
o gebeurt door betalingsverzoek van Berlinda Lochtenberg, via de mail.

Is dus een volledig losstaande stroom.

Let wel:
Om te trainen bij HTC Santana is het lidmaatschap verplicht met uitzondering van de KMA-actie.
Bij de KMA- Actie wordt er 1 bedrag betaald voor training/contributie.
Voor meer uitleg over de actie klik hier

Procedure nieuw lid:
* Kind meldt zich aan als nieuw lid en geeft daarbij aan ook de training te willen volgen.
* Daarbij worden NAW-gegevens /Telefoonnummer etc. opgevraagd van het kind.
* Bas van Rijnsoever, trainer van de jongste jeugdgroepen, maakt een afspraak.
* Hierbij wordt voor de jongte jeugd eventueel, indien noodzakelijk, een racket in bruikleen gegeven.
* Na de testles wordt de definitieve groep bepaald door Bas op basis van aspecten:
o Sterkte
o Max.groepsgrootte
o Vriendjes
o Verhinderingen.

* Bas stuurt de info richting administratie met de definitieve indeling
* Berlinda stuurt het kind, via de mail, opgave van

o Definitieve trainingstijd / indeling
o Trainingkosten
o Trainingkalender

* Hier staat de uitval op van trainingsweken gedurende een bepaalde periode

Indeling trainings groepen jeugd:
Voordat een zomer of wintersessie start vindt er een indeling plaats van alle jeugdleden die willen trainen:
Dat gebeurt op basis van eerder genoemde aspecten en overige individuele wensen

Indeling wordt gedaan door de trainers van Santana.
Bovendien worden er door de TC “Potentials” benoemd. Dat zijn kinderen die de mogelijkheid wordt geboden om een keer extra, op kosten van de vereniging, mee te trainen in een hogere groep.

Dat zijn kinderen die hebben bewezen dat er, meer dan gemiddelde, aanleg en gedrevenheid in zit om door te groeien naar een wedstrijdspeler.

Op die manier proberen we ook voor onze eerste teams aanvulling middels eigen opleiding te realiseren maar is ook de vervanging bij competitie teams gemakkelijker te realiseren.

Uiteraard is dat geen kwestie van moeten maar mogen…Als het kind geen extra training wil is dat natuurlijk ook prima en wordt dat gerespecteerd.