Tennispark op slot tot en met 6 april 2020

Update Coronavirus: tennis- en padelbanen op slot tot en met 6 april 2020

 

UPDATE zondag 15 maart 2020

Het kabinet heeft de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken en uiteindelijk te stoppen aangescherpt. Sportverenigingen krijgen de opdracht om hun deuren tot en met 6 april aanstaande gesloten te houden. Dit besluit laat geen ruimte voor eigen interpretaties of andere keuzes! Het gevolg is duidelijk: ons sportpark gaat op slot tot en met 6 april.

We vragen onze leden om hun verantwoordelijkheid te nemen en er met elkaar voor te zorgen dat er de komende drie weken niet gesport wordt op ons sportpark.

We danken jullie voor jullie begrip.

Als bovenstaande tot vragen leidt, neem dan contact op met ondergetekende.

Namens het bestuur,
Dick Visser
dick@embee-advies.nl
06 295 72 085

 

—————————————————

 

UPDATE 13 maart

NOC NSF en de KNLTB hebben de adviezen van het kabinet met betrekking tot de verspreiding van het Coronavirus gevolgd in het belang van de volksgezondheid.  

Het bestuur van HTC Santana heeft besloten om deze adviezen ook op te volgen. We weten niet hoezeer dit virus West-Friesland zal raken, maar we nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om het virus niet via onze vereniging en verenigingsactiviteiten te verspreiden, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is.

Wat betekent dit?

In het kort komt het er op neer dat we alle door de vereniging georganiseerde competitievormen en activiteiten waarbij meerdere personen bij elkaar komen, af lasten. Dit geldt vooralsnog voor de periode tot en met 31 maart aanstaande. Dit betekent dus dat activiteiten zoals het Streekgoed open, Santana Padel Open en de start van jeugdcompetities in deze periode geen doorgang vinden. Bitter en jammer, maar we zien geen andere mogelijkheid.

Vrijspelen en trainen is vooralsnog geen probleem, mits daarbij de veiligheidsadviezen van het RIVM worden opgevolgd. Dit geldt ook voor de interne winteravondcompetitie. Dit kan doorgang vinden als spelers dat willen, maar de kantine blijft gesloten. Wat deze laatste sportactiviteiten betreft, hiermee sluiten we aan op de adviezen van de tennisbond. Voor de goede orde, we adviseren iedereen kennis te nemen van de adviezen van het RIVM. Verder sport u voor eigen risico!

Basis hygiëne maatregelen

Het RIVM heeft het volgende advies uitgebracht:

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Het zijn:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden (dus ook geen high five)
  • Gebruik alleen je eigen bidon/waterfles

 

Vervolg

We volgen de ontwikkelingen vanzelfsprekend nauwlettend en laten ons adviseren door berichtgeving van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), NOC*NSF en de KNLTB.

Meer informatie lees je op de site van het RIVM.

We hopen van harte dat de gevolgen mee zullen vallen en vragen jullie begrip en medewerking.

Het bestuur van HTC Santana

Related posts