Opmerkingen van leden ALV en reactie bestuur

Aan alle leden van HTPC Santana,

Naar aanleiding van de jaarstukken hebben we zes reacties ontvangen. Deze reacties geven we bijgaand volledig weer. In de laatste kolom staat aangegeven of er vervolgactie nodig is en waar die uit bestaat.

Klik hier om de reacties te lezen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Related posts