Overdracht ledenadministratie

Afgelopen vrijdag (21 augustus) is de ledenadministratie overgegaan in andere handen. Directe aanleiding is de overgang op een ander automatiseringssysteem, het toenemende gebruik van social media en de behoefte om meer persoonlijk contact met nieuwe leden te hebben.

Dit betekent dat Nel Vlottes en Theo Hilgers het stokje overdragen. En dat mag best een bijzonder moment genoemd worden. Theo en Nel zijn in 2009 gestart met deze werkzaamheden. Het zware ongeval van Theo, begin 2013, betekende een onderbreking van dit werk, maar niet het einde. Theo is niet bij de pakken gaan neerzitten en heeft de ledenadministratie met behulp van zijn spraakcomputer en de fysieke hulp van Nel daarna weer opgepakt.

We zijn Theo en Nel en hun partners Fia en Leo zeer erkentelijk voor de wijze waarop zij dit met elkaar hebben uitgevoerd!

Opvolgers: Anneke Louter en Kristel van den Berg

Afgelopen vrijdag hebben we in klein comité stilgestaan bij de overdracht. Alle hoofdrolspelers waren daarbij aanwezig. Met bloemen en gebak hebben we aandacht besteed aan deze overdracht.

Anneke en Kristel zijn al vele jaren lid van Santana en in verschillende bestuurs- en commissiefuncties actief geweest. De belangrijkste taken voor de komende periode zijn het door ontwikkelen van de ledenadministratie met behulp van de KNLTB.Club en de introductie en opvang van nieuwe leden als onderdeel van de ledenwerving.

Related posts