Seniorleden mogen ook weer (beperkt) tennissen en padellen!

Na de jeugd mogen volwassenen vanaf 11 mei weer buiten tennissen en padellen. Dat is goed nieuws, maar er zijn vooralsnog wel een aantal stevige beperkingen. Als het coronavirus de komende weken niet opnieuw toeneemt, dan zullen de maatregelen op 1 juni verder versoepeld worden.

Tennissen en padellen vanaf 11 mei
Het kabinet heeft bekend gemaakt dat vanaf 11 mei buitensporten (niet-contactsporten) zijn toegestaan voor alle leeftijden, onder bepaalde voorwaarden. Hiervoor heeft NOC*NSF in samenwerking met de VSG en sportbonden een algemeen Sportprotocol opgesteld. Dit is getoetst en goedgekeurd door het Ministerie van VWS en het RIVM. Om veilig te kunnen sporten moeten we ons uiteraard houden aan de bekende richtlijnen van het RIVM, anderhalve meter afstand houden, vaak handen wassen en bij klachten bij jezelf of gezinsleden thuis blijven!

Op basis hiervan heeft de KNLTB specifieke richtlijnen voor tennis en padel opgesteld. Dit betekent we sportactiviteiten gefaseerd en gecontroleerd opstarten. Dus elke keer weer een stapje verder, zodat we een terugslag in de verspreiding van het coronavirus kunnen voorkomen. Dit houdt tevens een waarschuwing in: als het coronavirus de komende weken opnieuw wordt verspreid, dan gaan de poorten van ons sportpark weer op slot. Dit geldt ook als we ons niet aan de richtlijnen houden. We zijn er dus nog niet, we moeten sporten (tennis en padel) in de anderhalvemetersamenleving met elkaar op een verantwoorde manier vorm geven. Om het in sporttermen te houden, ‘de bal ligt bij ons’.  

In de praktijk de baan op

Onderstaand de belangrijkste maatregelen waarmee we rekening moeten houden, in ieder geval tot 1 juni:

  • Vrij spelen (zowel tennis als padel) mag door volwassenen van 19 jaar en ouder met maximaal 2 spelers per baan. Voor leden uit hetzelfde huishouden, die onder hetzelfde dak wonen, is spelen met 4 personen op een baan wel toegestaan.
  • Trainingen voor volwassenen kunnen ingepland worden met maximaal 4 spelers per baan. Hier moet een gecertificeerde trainer bij aanwezig zijn, die zorgt voor het naleven van de richtlijnen (de training bestaat uit oefeningen die hiermee rekening houden).
  • Een toezichthouder is verplicht bij jeugd t/m 18 jaar.
  • Ons clubhuis blijft gesloten. Het is dus noodzakelijk om vooraf een baan te reserveren (zie hieronder).

Zie hieronder de complete richtlijnen die zijn uitgevaardigd. We vragen alle leden om deze richtlijnen zorgvuldig door te nemen voordat zij ons sportpark betreden. Achtereenvolgens gaat het om het protocol verantwoord sporten (de basisregels voor alle sporten) van NOC* NSF en de aanvullende richtlijnen voor tennis en padel.

https://corona.knltb.nl/media/qbjfsdpb/protocol-verantwoord-sporten-8-mei.pdf?ts=637245449211370000

https://corona.knltb.nl/media/bvlhvdhn/aanvullende-richtlijnen-verantwoord-tennissen-en-padellen.pdf?ts=637245447178700000

Baan reserveren

De banen kunnen via de KNLTB Club app gereserveerd worden. Op afstand afhangen is verplicht voor iedereen die wil vrij tennissen/padellen. De banen zijn te reserveren tussen 08:00 en 22:30 uur. De tijdsblokken die niet geselecteerd kunnen worden, zijn geblokt voor trainingen.

Het is niet nodig om voor aanvang de reservering op het afhangbord te bevestigen. We vragen je nadrukkelijk om de reservering via de Club app te verwijderen als je onverhoopt toch niet gaat tennissen/padellen.

Verder gelden dezelfde regels als met het afhangen via het bord. Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij Marco Winands (e-mail) en/of Hijko Souwer (e-mail).

Perspectief

Als het de komende weken goed gaat, dan mogen we vanaf 1 juni vrij spelen met 4 spelers op een baan (zowel tennis als padel). Ons clubgebouw gaat volgens de huidige richtlijnen op zijn vroegst op 1 september weer open.

 Over winnen en verliezen

Winnen en verliezen liggen vaak dicht bij elkaar. We hopen dat de verliezen in onze samenleving en voor onze leden in het bijzonder, beperkt blijven.

Duidelijk is dat als we deze situatie willen overwinnen er veel wordt gevraagd van leden, commissies en bestuur. Het is bijzonder om te zien wat de onderhoudscommissie de laatste weken heeft gepresteerd om het park weer speelklaar te maken. Hartelijk dank daarvoor. Het is ook bijzonder hoe de jeugd en de trainers de maatregelen de laatste weken in praktijk hebben gebracht. Laten we deze mensen niet in de steek laten en er met elkaar ons best voor doen om deze wedstrijd tot een goed einde te brengen.

Het bestuur,

Dick, Frank, Kees, Kristel, Marco en Niels

Related posts