Uitkomst enquête

In het voorjaar van 2019 hebben we een enquête uitgezet onder al onze leden om daarmee de ervaringen en wensen van onze leden te peilen. Uiteindelijk hebben 105 leden gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De uitkomsten van de enquête zijn inmiddels verwerkt en geanalyseerd.

We danken de leden hartelijk voor hun bijdrage! Deze informatie biedt bestuur en commissies de mogelijkheid om verschillende zaken binnen onze vereniging te verbeteren. Dat proces hebben we inmiddels opgepakt en daar zult u de komende periode meer over horen.

We bedanken Laura Vertelman, Nina Louter en Kees Hof voor hun bijdrage bij de totstandkoming van deze enquête.

Het bestuur

BEKIJK HIER HET RAPPORT MET DE UITKOMSTEN

Related posts