Lidmaatschap

Lidmaatschap senioren
Word nu lid bij onze vereniging! Aanmelden kan online via dit formulier. U kunt ook contact opnemen met de ledenadministratie.

Speciale welkomstacties
Onze vereniging organiseert in het voor- en najaar speciale kennismakingsacties voor nieuwe leden. Naast korting op de contributie zijn er speciale tarieven voor de eerste trainingslessen. Als deze acties lopen, vindt u dit op onze site.

Zomerabonnement
Vanaf heden bieden wij een zomerabonnement aan. Voor € 50,- kun je onbeperkt gebruik maken van de tennis- en padelbanen. Dit lidmaatschap is geldig t/m 31-12-2020. 

Goed om te weten: er zijn plekken voor tennisles beschikbaar bij onze tennisleraren.

Wil je gebruik maken van dit zomerabonnement?Meld je aan via bovenstaand formulier en geef aan dat het gaat om een zomerabonnement. 

Informatie lidmaatschap
Hieronder vindt u belangrijke informatie wanneer u lid wil worden van Santana. Lees deze goed door voordat u zich aanmeldt.

 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 2. De contributie voor 2020 bedraagt (de peildatum van de leeftijd is 1 januari):
  Leeftijd Kosten
  Senioren (18+) padel of tennis € 125,00
  Senioren (18+) combi-lidmaatschap (padel + tennis) € 175,00
  Jeugd t/m 11 jaar padel of tennis € 61,00
  Jeugd t/m 11 jaar combi-lidmaatschap (padel + tennis) € 76,00
  Jeugd 12 t/m 15 jaar padel of tennis € 67,00
  Jeugd 12 t/m 15 jaar combi-lidmaatschap (padel + tennis) € 85,00
  Jeugd 16 t/m 17 jaar padel of tennis € 90,00
  Jeugd 16 t/m 17 jaar combi-lidmaatschap (padel + tennis) € 112,50

  Het komt erop neer dat leden die alleen padel of tennis spelen dezelfde contributie betalen. Als leden gebruikmaken van het combi-lidmaatschap (padel + tennis), dan betalen ze een hogere contributie. Daar staat tegenover dat jeugdleden t/m 15 jaar op werkdagen tot 19:00 uur kunnen padelen.

 3. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering.
 4. Bij inschrijving als lid bent u een eenmalige bijdrage van € 20,00 aan administratie- en inschrijfkosten bij de KNLTB verschuldigd.
 5. Wanneer u na maart in het lopende verenigingsjaar lid wordt, dan betaalt u een evenredig jaardeel van de contributie + de eenmalige bijdrage van de KNLTB. Als je lid wordt na 1 november dan betaal je geen contributie over het lopende jaar. De contributie van het volgende jaar, vermeerderd met 20 euro inschrijfkosten wordt dan in maart van het volgende jaar automatisch geïncasseerd. Je krijgt hiervan bericht van de ledenadministratie.
 6. De contributie wordt in het voorjaar (maart of april) automatisch geïncasseerd. Wilt u dit niet, dan bestaat de mogelijkheid om zelf de contributie over te maken. Dit moet wel vóór 1 december voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar gebeuren.
 7. Leden die lid worden nadat de automatische incassorun heeft plaatsgevonden (eind maart van het verenigingsjaar) moeten het eerste jaar hun contributie zelf voldoen door overmaking van het bedrag op rekening NL18 RABO 0329 3113 36 ten name van HTC Santana. Zij krijgen hierover bericht van de ledenadministratie.
 8. De vereniging draait op vrijwilligers. Daarmee zorgen we voor betrokkenheid en drukken we de kosten. Senioren zijn verplicht om minimaal 12 uur per jaar kantinedienst te draaien of een andere vrijwilligerstaak op zich te nemen. Wilt u dit niet, dan kan de kantinedienst worden afgekocht voor € 75,00. U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier.
 9. Voor het aanmelden als lid kunt u gebruik maken van het elektronische formulier. Wij vragen u ALLE gevraagde gegevens in te vullen en het formulier daarna pas te verzenden. U krijgt van ons een ontvangstbevestiging van uw aanmelding. Daarop volgend ontvangt u een mail met verdere informatie.
 10. De ledenadministratie neemt uw aanmelding pas in behandeling als u de ondertekende machtiging en een pasfoto heeft ingeleverd. Deze pasfoto is nodig voor de KNLTB-pas. Deze pas wordt ook gebruikt voor de bediening van de elektronische toegang en het elektronische afhangsysteem.
 11. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Opzeggen
Wanneer u wilt opzeggen moet uw opzegging vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar bij de ledenadministratie binnen zijn. Indien de opzegging niet voor deze tijd is ontvangen bent u voor het volgende verenigingsjaar nog lid. U kunt uzelf afmelden via dit formulier.

Lidmaatschap jeugd
Vanaf 6 jaar kun je lid worden van Santana door je telefonisch aan te melden bij één van onze trainers. De namen en telefoonnummers vind je hier.

Van de trainer hoor je wanneer je als lid kunt starten met tennissen bij Santana. Hij verwijst je door naar de ledenadministratie om je als lid aan te melden. We hebben namelijk wel gegevens van je nodig.

Naast het lidmaatschap zijn er nog kosten voor zomertraining en voor de wintertraining. Je traint in groepen, die worden door de trainers samengesteld. Tijdens de zomertraining (van april tot en met september) train je 1x per week buiten. Tijdens de wintertraining (van november tot half maart) train je 1x per week op een binnen- of buitenbaan. Een aantal kinderen krijgt 2x per week training.

Mutaties
Bent u verhuisd, heeft u een nieuw telefoonnummer of e-mailadres of staan uw adresgegevens niet juist vermeld in de ledenlijst? Geef de wijziging dan door via dit formulier. Als uw oude pasfoto aan vervanging toe is, kunt u een nieuwe pasfoto inleveren bij de ledenadministratie vóór 1 december.

Ledenpas
U ontvangt een meerjaren KNLTB ledenpas. Deze pas is nodig om toegang te krijgen op het park, een baan af te hangen en heeft u nodig om competitie en toernooien te spelen.