Contributie

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

De contributie voor 2023 bedraagt (de peildatum van de leeftijd is 1 januari):

Leeftijd Kosten
Jeugd t/m 11 jaar combi-lidmaatschap (padel + tennis) € 63,00
Jeugd 12 t/m 15 jaar combi-lidmaatschap (padel + tennis) € 69,00
Jeugd 16 t/m 17 jaar combi-lidmaatschap (padel + tennis) € 93,00
Senioren (18+) combi-lidmaatschap (padel + tennis) € 130,00  • De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering.
  • Wanneer u na maart in het lopende verenigingsjaar lid wordt, dan betaalt u een evenredig jaardeel van de contributie. Als je lid wordt na 1 november dan betaal je geen contributie over het lopende jaar. De contributie van het volgende jaar wordt dan in maart van het volgende jaar automatisch geïncasseerd. Je krijgt hiervan bericht van de ledenadministratie.
  • De contributie wordt in het voorjaar (maart of april) automatisch geïncasseerd. Wilt u dit niet, dan bestaat de mogelijkheid om zelf de contributie over te maken. Dit moet wel vóór 1 december voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar gebeuren.
  • Leden die lid worden nadat de automatische incassorun heeft plaatsgevonden (eind maart van het verenigingsjaar) moeten het eerste jaar hun contributie zelf voldoen door overmaking van het bedrag op rekening NL18 RABO 0329 3113 36. ten name van HTC Santana. Zij krijgen hierover bericht van de ledenadministratie.
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 228 562 346

Adres

Anjerstraat 18A
1616 XG Hoogkarspel

KVK-nummer

40624037