Lidmaatschap

Lidmaatschap senioren

Word nu lid bij onze vereniging! Aanmelden kan online via dit formulier. U kunt ook contact opnemen met de ledenadministratie.

Kennismakingsabonnement 2021

In 2021 bedraagt de contributie voor het kennismakingsabonnement € 75. Deze mogelijkheid geldt vanaf 5 april 2021. Deze leden worden wel KNLTB-lid en in het eerste jaar hoeven ze geen vrijwilligerstaken uit te voeren. Als mensen later in het jaar lid worden betalen ze 1-12e deel van de jaarcontributie per maand met een maximum van € 75. Het introductietarief kan maar eenmaal worden afgenomen.

*Je kunt gebruik maken van de tennis- en padelbanen in de periode tot eind 2021 (op basis van beschikbaarheid via ons reserveringssysteem), mits je tegenstander (I) lid is van onze vereniging of (II) ook een abonnement heeft afgesloten. Is jouw tegenstander geen lid van onze vereniging? Dan betaal je (aanvullend) € 5,- per uur, per persoon. Dit bedrag dient via een tikkie voldaan te worden. Stuur een app naar Kees Hof, 0614022917, en hij stuurt je een tikkie.    

Zomerabonnement 2021

Wij bieden ook een zomerabonnement aan. Voor € 60,- kun je onbeperkt gebruik maken van de tennis- en padelbanen in de periode juni tot en met september. Je wordt geen KNLTB-lid en je hoeft ook geen verenigingsdiensten uit te voeren. 

Wil je gebruik maken van dit zomerabonnement? Meld je aan via bovenstaand formulier en geef aan dat het gaat om een zomerabonnement. 

Competitieabonnement

Je kunt voor een bijdrage van € 60,- competitielid worden. Dit geldt voor de periode waarin de competitie loopt. Je mag in deze periode hiervoor ook vrij spelen. Je hoeft geen verenigingsdiensten te draaien. We stellen geen voorwaarden aan de woonplaats. Wel is een voorwaarde dat je ergens KNLTB-lid bent.

Wil je gebruik maken van dit competitieabonnement? Meld je aan via bovenstaand formulier en geef aan dat het gaat om een competitieabonnement. 

Extra opmerkingen lidmaatschap
  1. De vereniging draait op vrijwilligers. Daarmee zorgen we voor betrokkenheid en drukken we de kosten. Senioren zijn verplicht om minimaal 12 uur per jaar kantinedienst te draaien of een andere vrijwilligerstaak op zich te nemen. Wilt u dit niet, dan kan de kantinedienst worden afgekocht voor € 75,00. U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier. Nieuwe leden hoeven in het eerste lopende jaar geen vrijwilligersdiensten te draaien, maar zijn vanzelfsprekend meer dan welkom. (De vraag op het formulier is alvast voor het tweede jaar)
  2. Voor het aanmelden als lid kunt u gebruik maken van het elektronische formulier. Wij vragen u ALLE gevraagde gegevens in te vullen en het formulier daarna pas te verzenden. U krijgt van ons een ontvangstbevestiging van uw aanmelding. Daarop volgend ontvangt u een mail met verdere informatie.
  3. De ledenadministratie neemt uw aanmelding pas in behandeling als u de ondertekende machtiging en een pasfoto heeft ingeleverd. Deze pasfoto is nodig voor de KNLTB-pas. Deze pas wordt ook gebruikt voor de bediening van de elektronische toegang en het elektronische afhangsysteem.
  4. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
  5. U ontvangt een meerjaren KNLTB ledenpas. Deze pas is nodig om toegang te krijgen op het park, een baan af te hangen en heeft u nodig om competitie en toernooien te spelen.
Opzeggen

Wanneer u wilt opzeggen moet uw opzegging vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar bij de ledenadministratie binnen zijn. Indien de opzegging niet voor deze tijd is ontvangen bent u voor het volgende verenigingsjaar nog lid. U kunt uzelf afmelden door een mail te sturen naar de ledenadministratie.

Mutaties

Bent u verhuisd, heeft u een nieuw telefoonnummer of e-mailadres of staan uw adresgegevens niet juist vermeld in de ledenlijst? Geef de wijziging dan door aan de ledenadministratie. Als uw oude pasfoto aan vervanging toe is, kunt u een nieuwe pasfoto inleveren bij de ledenadministratie vóór 1 december.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 228 562 346

Address

Anjerstraat 18A
1616 XG Hoogkarspel