Tennistraining jeugd

Jeugdtraining

Via deze weg willen we een toelichting geven over de mogelijkheden voor jeugd om te trainen bij onze vereniging.

Allereerst belangrijk om te weten of je wel of niet onder jeugd valt.
De stelregel in deze is dat zolang je op 1 Januari nog geen 18 bent, je in dat gehele jaar nog gebruik mag maken van de status jeugd. Geld ook voor de trainingen.
Betekent ook voor de wintertraining die in oktober start en doorloopt tot maart in het jaar opvolgend. Daar kan je je dus gewoon nog voor inschrijven, ook als je op het moment van inschrijving (September) wel inmiddels 18 bent. Je blijft dan onderdeel van de jeugdgroepen.
Als je overgaat naar de volwassenen betekent dat niet dat je geen training meer kan volgen.
Ook bij de volwassenen is er een ruim aanbod in zowel tennis als padel maar dat dien je dan verder zelf te regelen en af te handelen met de trainer(s)

Er wordt in 2 disciplines training gegeven:

 • Tennis

 •  Padel

  Het trainingsjaar is verdeeld in 2 sessies:

Zomertraining

o 22 weken vanaf begin maart – half oktober.
▪ Wordt altijd buiten gegeven op het tennispark.

Wintertraining
o 16 weken vanaf Half Oktober t/m eind februari

▪ Wordt deels buiten en deels in de sporthal de Sluis(Jongste jeugd) gegeven.

 

Om te kunnen trainen bij Santana is het lidmaatschap verplicht immers:
De vereniging levert altijd een bijdrage om het trainen toegankelijk te houden voor een ieder. Onder meer wordt een gedeelte van de opbrengsten uit de Grote Clubactie daarvoor aangewend.

De exacte bedragen die men moet betalen voor een trainingssessie is afhankelijk van een aantal factoren:

 • Frequentie ( 1 of 2 keer per week..wellicht meerdere disciplines).

 • Locatie van de training ( in de hal of buiten in het geval van wintertraining).

 • Het aantal lessen dat iemand volgt;

  ▪ Als iemand later instroomt wordt het naar rato doorberekend.

• (geldt ook voor de contributie: Lid seizoen loopt van April t/m Maart)

De tarieven worden telkens door het bestuur, voorafgaand aan de start van de inschrijving afgesproken.

Ongeveer 4 weken, voor aanvang van een trainingsperiode, worden alle jeugdleden, persoonlijk via de mail, uitgenodigd om in te schrijven via www.toernooi.nl.
Daar zit ook een instructie bij.

De kosten voor de training van zowel tennis als padel kunnen jullie terugvinden onder het kopje reglement:

Na de sluiting van de inschrijving, wordt er door de trainers een definitieve indeling gemaakt op basis van:

 • Specifieke Wensen

 • Speelsterkte / competentie

 • Leeftijd

 • Beschikbaarheid

  Zodra de indeling rond is krijgen de ouders, via de administratie, een mail met:

 • Startdatum

 • Aanvangstijd training

 • Toegewezen trainer

 • Trainingskalender met de dagen dat er uitval is

 • Kosten met daaraan gekoppeld een betalingsverzoek

 

Opmerking:

Contributie wordt altijd, door een verstrekte machtiging, door de penningmeester geind.

Restitutie van traininggeld doen we naar rato, uitsluitend, in het geval van:

 • Uitval door langdurige blessures
 • Verhuizing
 • Overigebijz.gevallen

Natuurlijk zijn er altijd nieuwe kinderen die een keer willen kijken of padel of wellicht tennis wat voor ze is.
Ook die zijn welkom bij ons.
De eerste proefles is bij Santana altijd gratis en moet jou een idee geven wat je, als eventueel nieuw lid, te wachten staat als je bij ons komt trainen.

 

Opmerking:

 • Na de 1e proefles wordt je geacht om een besluit te nemen.

 • Indien je door wilt gaan, moet je je via de website aanmelden als lid.

  https://www.htcsantana.nl/lid-worden

 • Er volgt een bevestigingsmail vanuit de administratie met de gegevens die eerder ook al benoemd zijn in de mail richting ouders.

  • De kosten worden dan naar rato berekend.

We hebben bij onze club een vijftal enthousiaste / gedreven trainers aan het werk:

Tennis:

 • Rob Dekker

 • Bas van Rijnsoever

 • Obe van der Kleij

  Padel:

 • Remco van Aartrijk

 • Thomas Preitschopf

 

Santana is een vereniging met heel veel trainende jeugd (ruim 100 kids totaal).
Daar zijn we natuurlijk best trots op.
Doordat we een grote vereniging zijn, hebben we een goed aanbod voor competitief ingestelde kinderen die veel toernooien draaien of competitie spelen.
Ook is er uiteraard voor de recreant alle mogelijkheid om aan te sluiten in een gezellige groep.

Bij Santana zijn er ook regelmatig activiteiten, zoals het in Hoogkarspel “wereldberoemde” toernooi Santaantje. Daar kunnen alle kinderen, ieder op zijn eigen tennisnivo, een gezellig weekje met elkaar beleven. Via deze link alvast een impressie.. https://www.facebook.com/santaantjejeugdtennistoernooi/?locale=nl_NL

 

Ten slotte:
Dit alles is alleen maar mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers/ouders.
Mochten jullie ook een steentje bij willen dragen, dan is die hulp altijd meer dan welkom. Op diverse onderdelen zijn we nog op zoek naar versteking binnen onze commissies. Voor meer informatie kunnen jullie contact opnemen met de jeugdcommissie.

Kortom..bij Santana is er voor elk wat wils. Kom erbij!!! Wat let je..

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 228 562 346

Adres

Anjerstraat 18A
1616 XG Hoogkarspel

KVK-nummer

40624037